top of page

Amarante clinic ผู้นำด้านการดูแลความงาม ผิวพรรณ  และรูปร่าง  คลีนิคของเราเน้นประสิทธิภาพทางการรักษา  ที่เห็นผลได้จริง เน้นการบริการที่มีคุณภาพ ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ความงาม การดีไซด์ปรับรูปหน้าแบบ Personal Facial Design ชำนาญในการใช้ เลเซอร์ ศาสตร์ชะลอวัย อีกทั้งยังมีทีม consultant พยาบาลและเจ้าหน้าที่ Beauty therapist ที่ได้รับการฝึกอบรม และผ่านการประเมินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมการรักษาในราคาที่คุณพอใจ

 Amarante Clinic
"เพราะความสวยออกแบบได้ "

bottom of page