Amarante clinic ผู้นำด้านการดูแลความงาม ผิวพรรณ  และรูปร่าง  คลีนิคของเราเน้นประสิทธิภาพทางการรักษา  ที่เห็นผลได้จริง เน้นการบริการที่มีคุณภาพ ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง ความงาม การดีไซด์ปรับรูปหน้าแบบ Personal Facial Design ชำนาญในการใช้ เลเซอร์ ศาสตร์ชะลอวัย อีกทั้งยังมีทีม consultant พยาบาลและเจ้าหน้าที่ Beauty therapist ที่ได้รับการฝึกอบรม และผ่านการประเมินอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมี เครื่องมือเลเซอร์ ที่ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และยาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โปรแกรมการรักษาในราคาที่คุณพอใจ

 Amarante Clinic
"เพราะความสวยออกแบบได้ "

Amarante clinic | Central City Bangna

5th floor   เซนทรัลบางนา ชั้น5

Call Center

080-5565294 , 098-5546658

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

Copyright © 2016 Amarante Clinic . All rights reserved