top of page

รีวิวจาก คุณดาว สุนิดตา สระทองล้วน

อีกหนึ่งลูกค้าของเราที่ไว้วางใจให้คุณหมอต้น สฤษดิ์ ตันติอภิชาต

ดูแลฉีดโบกราม ปรับรูปหน้าเรียว รูปก่อนและหลังฉีดโบท็อกซ์ 2 อาทิตย์

 

จบปัญหากรามใหญ่ รูปหน้าไม่เรียว ด้วยการฉีดโบ

ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้และฉีดในปริมาณที่พอเหมาะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณวางใจเท่านั้นนะคะ

bottom of page